Arxius mensuals: Juny de 2014

El Patrimoni Natural de l’Urgell i la Segarra. Tàrrega un cas pendent.

El desembre del 2009, l’Ajuntament de Tàrrega, va publicar a la col·lecció Natan el llibre, “Patrimoni natural de Tàrrega. Descoberta i itineraris”, amb la finalitat de donar a conèixer uns valors i un patrimoni mediambiental que, per poc conegut, no era, ni és encara, ni prou valorat, ni prou apreciat.

Imatge

El llibre fou fruit del treball previ, iniciat l’any 2006 per l’empresa “SPORA. Serveis Ambientals”, amb l’ambientòleg Pere Serrano Garriga, per a la redacció del Catàleg dels espais d’interès natural i el Pla Especial del Patrimoni Natural del municipi de Tàrrega i dels pobles. Un treball que un cop finalitzat, es va veure interrumpuda la seva aprovació legal, per la construcció del canal Segarra – Garrigues, i per la redacció del Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida.

El Catàleg classifica la diversitat ecològica del terme de Tàrrega en espais, llocs i punts d’interès faunístic, en punts i llocs d’interès botànic, i en espais i llocs d’interès ecològic. També inclou un mapa dels hàbitats presents al terme, així com una diagnosi i una normativa de protecció a incloure en el Pla d’ordenació Urbanística del Municipi de Tàrrega. Una normativa que segueix pendent d’aprovació, i que caldrà fer, per donar compliment a les directrius del POUM de Tàrrega, un cop revisat i actualitzat el treball de fa 8 anys.

Per a aquells que vulguin conèixer i aprofundir en aquest treball de camp exemplar, aqui teniu el contingut global del treball:

CATÀLEG D’ESPAIS D’INTERÈS FAUNÍSTIC. Any 2007.

CATÀLEG DE PUNTS D’INTERÈS FAUNÍSTIC. Any 2007.

CATÀLEG DE LLOCS D’INTERÈS FAUNÍSTIC. Any 2007.

CATÀLEG D’ESPAIS D’INTERÈS ECOLÒGIC. Any 2007.

CATÀLEG DE LLOCS D’INTERÈS ECOLÒGIC. Any 2007.

CATÀLEG DE LLOCS D’INTERÈS BOTÀNIC. Any 2007.

PUNTS D’INTERÈS BOTÀNIC. Any 2007.

HÀBITATS DE TÀRREGA. Any 2007.

MAPA DELS ESPAIS NATURALS DE TÀRREGA. Any 2007.